Tečaj retorike

Održano 17-19. studenog 2017.

Tecaj_Retorike_Rijeka_201711

U Novoj Akropoli u Rijeci održan je tečaj retorike koji se sastojao od teorijskog dijela i praktičnih vježbi za glas, držanje, gestikulaciju, svladavanje treme, sastavljanje i držanje govora te suočavanje s raznim nepredviđenim situacijama u komunikaciji.

Neprestano se trudim svojim govorima, ako je ikako moguće, dosegnuti nešto dobro. Ili barem, ne prouzročiti ništa loše. (Marko Tulije Ciceron)