Tečaj retorike

Održano 2-4. ožujka 2018.

T_Retorika_Rijeka_201803

U Novoj Akropoli u Rijeci održan je tečaj retorike. Polaznici tečaja suočili su se sa zadacima nadvladavanja treme, usavršavanja verbalne i neverbalne komunikacije te pravilne pripreme govora.