Tečaj retorike

Održano 26-28. siječnja 2018.

T_Retorika_Rijeka_201801

U Novoj Akropoli u Rijeci, održan je i drugi trodnevni tečaj retorike. Devet polaznika je uspješno završilo teorijski i praktični dio koji se sastojao od vježbi za glas, držanje, gestikulaciju, svladavanje treme, sastavljanje i držanje govora te suočavanje s raznim nepredviđenim situacijama u komunikaciji.