Predavanje “Inspiracija i intuicija”

Održano 6. lipnja 2017.

P_Inspiracija_Rijeka_062017

Zbog povećanog interesa riječke javnosti, u prostoru podružnice Nove Akropole u Rijeci ponovno je održano predavanje “Inspiracija i intuicija”. Na predavanju je bilo govora o razvoju intuicije kroz inspiraciju i o neophodnim elementima za razvoj intuicije, kao što su pažnja, kontrola emocija, razvoj suživota i volje.