hren

Predavanje “Egipatska slika svijeta”

Održano 12. siječnja 2018.

P_Egipat_Rijeka_201801

U Novoj Akropoli u Rijeci, održano je predavanje “Egipatska slika svijeta” na kojem se govorilo o odnosu koji su stanovnici drevnog Egipta imali prema svijetu.
U egipatskoj slici svijeta čitav univerzum je živi organizam, a čovjek njegov funkcionalni dio, svjestan sudionik u održavanju njegove uređenosti.