hren

Predavanje “Alkemija – umijeće transformacije”

Održano 29. rujna 2017.

JP_Alkemija_Rijeka_201709_2

U Novoj Akropoli u Rijeci održano je predavanje “Alkemija – umijeće transformacije” na kojem se govorilo o povijesti alkemije, ključevima za razumijevanje njenog simboličkog jezika te njenoj važnosti za poznavanje ljudske psihe.
Alkemija je, kao tradicionalno učenje, poticala ljudska nastojanja za upoznavanje prirode i čovjeka, za povezivanje duha, duše i tijela.