Tečaj retorike – umijeće govorništva 🗓 🗺

od do
zakazano Najave aktivnosti Rijeka
Nova Akropola, Jedrarska 5/III, Rijeka Karta

tecaj-retorike-2022-plakat

Trodnevni tečaj usmjeren je na razvoj komunikacijskih i govorničkih vještina, učenje sastavljanja i držanja govora, prevladavanje treme, izražavanje i suočavanje s različitim situacijama u komunikaciji.

Ukupno trajanje tečaja: 10 sati
petak, 12. 1. (19:00 – 21:00 h)
subota, 13. 1. (10 – 13 h, 15 – 18 h)
nedjelja, 14. 1. (10 – 12 h)

Mjesto održavanja: Nova Akropola, Jedrarska 5/III, Rijeka
Tečaj uključuje predavanje i praktične vježbe za svaku temu.
Cijena tečaja je 80 €.

Predbilježbe primamo putem e-mail adrese, web-obrasca, na telefon 051 213-020 ili Facebooka najkasnije tri dana prije početka Tečaja. Po predbilježbi potrebno je izvršiti uplatu tečaja, što je moguće u prostoru udruge ili na žiro-račun Udruge.

Uplate na žiro-račun:
IBAN: HR3623600001400493773
Svrha plaćanja: tečaj – Ime i prezime
Poziv na broj: 99 / druga kućica prazna

Broj polaznika tečaja je ograničen na 10.

Tečaj je namijenjen svima koji žele unaprijediti svoje govorničke i komunikacijske sposobnosti.

Komunikacija predstavlja temelj društvenog, poslovnog i osobnog života čovjeka. Znati jasno izraziti vlastite misli i osjećaje ključ je uspjeha u mnogim životnim situacijama. Malo je osoba kod kojih i sama pomisao na obraćanje skupu ljudi ne izaziva nemir. Statistike govore da se čak 75 % ljudi boji javnog nastupa. Ipak, govoriti u javnosti vještina je koja se može savladati korištenjem ispravnih metoda. Retorika, odnosno umijeće govorništva, jedno je od osnovnih alata koji omogućuju dobru komunikaciju. Učenje govorničkog umijeća povezano je s osvještavanjem vlastitih prednosti i slabosti, namjera i uvjerenja te s primjenom određenih pravila i tehnika.

Prijava na Tečaj

CILJ TEČAJA

 • Izgraditi povjerenje u sebe i nadvladati strah i tremu
 • Poboljšati svoje izražajne sposobnosti
 • Poboljšati govor tijela
 • Znati pravilno pripremiti govor.

PROGRAM TEČAJA

 • Osnove komunikacije – pojam komunikacije, vrste komunikacije
 • Verbalna i neverbalna komunikacija
 • Elementi uspješne komunikacije
 • Greške u komunikaciji i savjeti za bolju komunikaciju
 • Principi klasične retorike
 • Vrste govora
 • Karakteristike dobrog govornika
 • Govor tijela – držanje, geste, pogled
 • Vježbe za glas i izgovor te izražavanje emocija
 • Kontrola treme
 • Priprema govora – struktura govora, izrada koncepta, plan govora
 • Načela prezentacije

Ukoliko ste zainteresirani za pohađanje Tečaja, molimo Vas ispunite sljedeći obrazac za predbilježbu: