hren

Predavanje “Svijet Maya”

Održano 11. listopada 2017.

P_Svijet_Maya_Pula_201710_3

U prostorijama Nove Akropole u Puli održano je predavanje “Svijet Maya”.  Nastojeći približiti posjetiteljima civilizaciju koja se danas može ravnopravno usporediti sa svim civilizacijama starog svijeta, iznesene su neke od važnih ideja majanske slike svijeta, poput odnosa prema vremenu,  univerzumu te čovjekovom položaju u postojanju.