Predavanje “Mahatma Gandhi”

Održano 10. listopada 2019.

P_Gandhi_201910

Predavanjem “Mahatma Gandhi”, Nova Akropola u Puli pridružila se velikoj međunarodnoj kampanji obilježavanja 150. godišnjice rođenja jednog od najvećih duhovnih i političkih vođa XX. stoljeća. Njegov je život primjer posvećenosti općem dobru, bilo kao odvjetnik za ljudska prava u Južnoj Africi ili kasnije kao čovjek koji se borio za oslobođenje Indije. Njegova jednostavna poruka je bila: Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu.