Predavanje “Imati ili biti”

Održano 07. veljače 2020.

Posjetitelji predavanja “Imati ili biti”, održanog u Novoj Akropoli u Puli, imali su priliku upoznati se s ključnim idejama istoimenog djela poznatog filozofa, psihologa i psihoanalitičara Ericha Fromma.
Pojmovima “imati” i “biti” Fromm opisuje dvije osnovne orijentacije prema životu: težnju ka posjedovanju stvari, ljudi, informacija, društvenog statusa, odnosno, s druge strane, usmjerenost na čovjeka, njegove humane potrebe i ljudski razvoj. Kao rješenje krize suvremenog svijeta Fromm vidi promjenu orijentacije društva i pojedinca s imanja na bivanje.