Predavanje “Alkemija – umijeće transformacije”

Održano 22. rujna 2017.

P_Alkemija_Pula_201709_2

Jesenski program  aktivnosti Nove Akropole u Puli započeo je  predavanjem “Alkemija  – umijeće  transformacije”. Kroz predavanje izneseni su neki od simboličkih i psiholoških ključeva za razumijevanje procesa alkemijskih transformacija koji se zbivaju u prirodi, ali i čovjeku.