Harmonija – kako je prepoznati 🗓 🗺

zakazano Najave aktivnosti Pula
Nova Akropola, Uspon na Kaštel 2, Pula Karta

Harmonija-2017-plakat

Najinteresantniji element ravnoteže u prirodi je igra dualnosti kojoj je podvrgnuta čitava priroda. Drugim riječima, to je harmonija suprotnosti, kako se naziva na Istoku ili yin-yang, koji u plesu života uravnotežuje aktivno i pasivno, muško i žensko, davanje i primanje, svijetlo i tamu.

Iz Jednog (Jedinstvo) rađa se dijada, dvojstvo. Raznolikost koju donosi dualnost počiva na načelima ograničenog i neograničenog, a ona se prepoznaju u suprotnostima. Borba koja se događa između suprotnosti rađa kao posljedicu harmoniju, sklad, ravnotežu – kao treći element…