Viktor Frankl – U potrazi za smislom

Život uvijek ima smisla – glavna je poruka Viktora Frankla, osnivača logoterapije, bečke škole psihoterapije.
Ali, kako pronaći taj smisao?

Frankl smatra da nije na čovjeku da postavlja pitanja o smislu života, nego obrnuto: život postavlja pitanje čovjeku, a on životu može odgovoriti samo na jedan način – preuzimanjem odgovornosti za vlastiti život.

Čovjek koji je svjestan te odgovornosti nikada ne može odbaciti život. On zna ZAŠTO svog života i može se nositi gotovo sa svakim KAKO. Čovjek je, kaže Frankl, uvjetovan biološki, psihološki ili sociološki – ali njegova ljudskost je izvan toga… snagom svoje slobodne volje uvijek se može otrgnuti ovoj uvjetovanosti.
Više o idejama Viktora Frankla i njihovoj aktualnosti poslušajte na predavanju Nove Akropole U potrazi za smislom.

Poveznice iz časopisa Nova Akropola

Preporučena literatura

null

Nečujan vapaj za smislom

Viktor Frankl