Tečaj bojanja arheoloških reprodukcija

Održano 22. rujna 2017.

Tecaj_bojanja_Osijek_201709_v

Članovi Nove Akropole u Osijeku održali su tečaj bojanja arheoloških reprodukcija. Osim prikaza same tehnike bojanja, sudionicima tečaja bili su prezentirani osnovni elementi značenja i uloge različitih simboličkih sadržaja koji se nalaze na arheološkim reprodukcijama.