hren

Predavanje “Dostojanstvo čovjeka”

Održano 07. prosinca 2018.

P_Dostojanstvo_Osijek201812

Podružnica Nove Akropole u Osijeku je organizirala predavanje “Dostojanstvo čovjeka”. Poticaj za održavanje ovog predavanja jest 70. godišnjica UN-ove Opće deklaracije o ljudskim pravima u kojoj se u članku 1. proglašava: Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i savješću, pa jedna prema drugima trebaju postupati u duhu bratstva.
Na predavanju je istaknuto da dostojanstvo prije svega ovisi o nama samima, bez obzira na sve okolnosti i specifičnosti današnjeg svijeta. Ono može proizaći samo iz onoga za što smo se izborili unutar sebe, odnosno iz temeljnih vrijednosti na kojima gradimo svoj život.