hren

Najave aktivnosti Osijek

Nova Akropola – najave aktivnosti u Osijeku

Put plemenitog čovjeka 🗓 🗺

„Putem ne možeš putovati prije nego sam postaneš put.“ (Tibet) Svaki dan živimo po nekoj vrsti inercije. Jedemo, spavamo, krećemo se, odlazimo, dolazimo…no, to nije dovoljno da ispuni našu nutarnju …

Više »

Zaboravljeni jezik simbola 🗓 🗺

Život svakog čovjeka ispunjen je simbolima. Oni nas prate u snu i na javi, u komunikaciji s drugim ljudima, u svemu što je stvoreno čovjekom i prirodom; u našim vlastitim …

Više »

Živjeti kao stoik 🗓 🗺

Stoička filozofija stvari dijeli na one koje ovise o nama i na one koje o nama ne ovise. Razlikovati ih prava je mudrost, mudrost života, a filozofija put kojim se …

Više »

Imati ili biti 🗓 🗺

Erich Fromm, kao oštri kritičar potrošačkog društva, govori o dva modusa postojanja: imati ili biti. Kroz njih analizira sebičnost i altruizam, kao dvije temeljne ljudske karakteristike i upozorava da je …

Više »