Organizacija i struktura

Međunarodna organizacija Nova Akropola (IONA) sa sjedištem u Bruxellesu povezuje zemlje članice koje su prihvatile Povelju o osnivanju i njezina načela djelovanja.

Nova Akropola kao međunarodna neprofitna organizacija osnovana je kraljevskim dekretom dana 12. veljače 1990. godine, br 3/12-941/S, sukladno Zakonu 25/10/19 Kraljevine Belgije i upisana u Međunarodni registar udruga (vidi Moniteur broj 48 od 9. ožujka 1990, str 4489).

Međunarodna organizacija Nova Akropola upravlja svojim sredstvima kroz decentralizirani sustav koji uvažava autonomiju članica i koji se temelji na individualnim mogućnostima svake članice, na zajedničkim vrijednostima i specifičnim aktivnostima.

FINANCIJE

Svaka je članica osnovana prema zakonima države u kojoj djeluje i financijski je neovisna.

IONA djeluje s ograničenim financijskim sredstvima i njezin rad podupiru udruge članice u skladu s raspoloživim sredstvima.

Nova Akropola se financira kroz članarine, aktivnosti te privatne i javne donacije.

U svakoj od zemalja u kojoj postoji, IONA promiče lokalne projekte koje vidi kao prioritetne za pomoć mladima, za obrazovanje ili okoliš. U isto vrijeme, rad na ovim projektima pomaže volonterima da razvijaju svoj vlastiti potencijal.

IONA također surađuje s ustanovama sličnog svjetonazora na određenim projektima sukladno prilikama.