Tečaj retorike u Zadru

Podružnica Nove Akropole u Zadru u periodu od 23. do 25. rujna 2022. organizirala je Tečaj retorike. Retorika, odnosno umijeće govorništva, jedno je od osnovnih alata koji omogućuju dobru komunikaciju.
Sudionici su se upoznali s filozofskim osnovama retorike te se okušali u praktičnom razvoju govorničkih vještina. Vježbe za glas, držanje, gestikulaciju, savladavanje treme, sastavljanje i držanje govora te suočavanje s raznim nepredviđenim situacijama u komunikaciji samo su neke od tema i izazova tečaja.