Tečaj retorike u Rijeci

U riječkoj podružnici Nove Akropole održan je trodnevni tečaj retorike od 19. do 21. 5. 2023.

Uz ugodno druženje,

Polaznici tečaja uspješno su usvajali teorijske i praktične zadatke: kako se suočiti sa tremom i strahom od javnog nastupa, kako pripremiti govor, kako koristiti neverbalnu komunikaciju, te koje su karakteristike dobrog govornika.