Tečaj retorike u Rijeci

U Novoj Akropoli u Rijeci od 27. do 29. 1. 2023. održan je tečaj retorike. Sudionici su se upoznali s filozofskim osnovama retorike te se okušali u praktičnom razvoju govorničkih vještina. Vježbe za glas, držanje, gestikulaciju, savladavanje treme, sastavljanje i držanje govora te suočavanje s raznim nepredviđenim situacijama u komunikaciji samo su neke od tema i izazova tečaja.