Predavanje: Viktor Frankl – U potrazi za smislom

U podružnici Nove Akropole Rijeka, dana 18. siječnja 2023., održano je predavanje pod nazivom „Viktor Frankl – U potrazi za smislom“. Na predavanju su prezentirane filozofske ideje na kojima je Viktor Frankl utemeljio svoju psihoterapeutsku metodu logoterapiju, a koje se mogu sažeti u poruku: Život uvijek ima smisao, a pronaći taj smisao temeljna je ljudska potreba.
Na predavanju se govorilo o tome kako pronaći smisao, što znači biti odgovoran prema svom životu, zašto je egoizam glavna prepreka u pronalaženju smisla te o drugim životnim pitanjima koja su aktualna svakom čovjeku.