Tečaj retorike

Kraj listopada 2022., od 28. do 30. u podružnici Nove Akropole u Rijeci obilježio je tečaj retorike. Polaznici su se upoznali s idejom klasičnog govorništva, s načinima suočavanja sa strahom od javnog nastupa i temeljnim pitanjima koja govornik sebi postavlja u procesu pripreme…
Čestitamo našim polaznicima.
Više o temi Retorika – umijeće vođenja duše može se pročitati časopisu Nova Akropola:

https://nova-akropola.com/filozofija-i-psihologija/filozofija/retorika-umijece-vodenja-duse/