Predavanje: Filozofija budizma

Predavanje-Filozofija-budizna-splitNova Akropola u Splitu, 10. listopada 2022., održala je predavanje Filozofija budizma.
Naglasak je bio na učenju o patnji i njenim uzrocima, kao i savjetima kako se nositi s patnjom čiji glavni uzrok nisu okolnosti i događaji, nego naša vezanost uz njih. Što je veća vezanost, veća je i patnja. Naša patnja određena je snagom naših želja. Međutim, čovjek ima i vrlo snažan alat koji mu može pomoći da preoblikuje vlastita emotivna stanja, a to je ljudski um.
Buddhistička izreka kaže: „ Ono što smo danas, potječe od naših jučerašnjih misli, naše današnje misli grade naš sutrašnji život: život je djelo našeg uma. Ako čovjek govori i djeluje čista uma, radost ga prati kao vlastita sjena.“