Predavanje: Kako biti slobodan?

U petak 21.10.2022. u podružnici Nove Akropole u Puli održano je prvo predavanje na novoj adresi, u Mletačkoj 4/III.

Tema predavanja je bila “Kako biti slobodan?”. Ovim vječnim pitanjem bavili su se brojni filozofi kroz povijest, a na predavanju je bilo riječi o njihovim savjetima koji nam mogu biti korisni u našoj potrazi za otkrivanjem što je to sloboda i što je potrebno za dostizanje iste.