Predavanje: Platon – o ljubavi

Predavanje “Platon – o ljubavi” održano 6. travnja 2023.

U podružnici Nove Akropole Rijeka dana 6. travnja 2023. održano je predavanje Platon – o ljubavi. Kroz Platonovo učenje nastojalo se doći do odgovora na vječna pitanja o snazi ljubavi: Koja je uloga ljubavi i kako koristiti ljubav koju imamo? Platon nas vodi na put od osjetilne do filozofske ljubavi, kojom čovjek može ostvariti svoj smisao i sreću.