Predavanje: Platon – o ljubavi

Predavanje Platon, O ljubavi, održano je dana 10. veljače 2023. u Novoj Akropoli, Zagreb.

U svom djelu Gozba ili o ljubavi, Platon iznosi različite poglede na ljubav kao snagu koja povezuje i pokreće na djelovanje. Ljubav je, kako kaže Platon, ono što ljude treba voditi kroz život.