hren

Predavanje: Platon – o ljubavi

U petak, 17. ožujka 2023. u podružnici Nove Akropole Pula održano je predavanje Platon – o ljubavi, na kojem smo tražili odgovore na vječna pitanja o snazi ljubavi, njezinoj ulozi i kako je adekvatno koristiti za vlastiti razvoj?

Tražeći odgovore na ova pitanja Platon iznosi različite poglede na ljubav kao snagu koja povezuje i pokreće na djelovanje, ono što ljude treba voditi kroz život.