Predavanje: Pitagora

U podružnici Nove Akropole Varaždin održano je dana 16. listopada 2023. predavanje Pitagora.

Na predavanju posjetitelji su mogli upoznati pitagorejsku  filozofsku misao koja je od svog nastanka do danas utkana u kulturološka dostignuća europskih naroda. Istaknuta je njena temeljna ideja koju pronalazimo u pitagorejskoj etici, matematici, muzici i politici – ideja sklada i harmonije.