hren

Predavanje: Heraklo – 12 životnih zadataka

U Novoj Akropoli Zagreb, dana 10. 3. 2023. održano je predavanje Heraklo – 12 životnih zadataka.
Heraklo, slavni heroj antičkog svijeta, po nalogu bogova, a za mikenskog kralja, ostvario je 12 teških zadataka.
Sve prepreke i iskušenja u ostvarivanju zadataka, kao i sva nadilaženja, simbolička su slika onoga s čime se svaki čovjek treba suočiti da bi upoznao i ostvario sebe.