Festival Ilica Q’art – DAR MAR

Nova Akropola u Zagrebu učestvovala je dana 18. 12. 2022. u zimskom izdanju festivala Ilica Q’art pod nazivom DAR MAR.
Reprodukcijama i publikacijama koje su izradili i pripremili naši članovi, pridružili smo se velikom broju obrtnika i umjetnika promovirajući na taj način naš rad, tečajeve i predavanja.