Predavanje: EMOCIJE I INTELIGENCIJA

Predavanje 12. 6. 2023. u podružnici Nove Akropole Varaždin bilo je posvećeno emocionalnoj inteligenciji.

Kroz učenja tradicionalne psihologije i filozofije posjetitelji su mogli čuti o važnosti odnosa između ljudskog srca i uma. Veza između ta dva aspekta potrebna je kako bi se ostvarili sklad i harmonija u ljudskom životu, a čovjek jedino vlastitom odlukom i naporom može izgraditi i čuvati tu vezu.