Bujan Rujan 2022

Bujan rujanNova Akropola u Zagrebu, 18. 9. 2022. po treći je put sudjelovala u manifestaciji Projekta Ilica: Q’Art, pod nazivom Bujan Rujan.
Zajedno sa brojnim izlagačima pridružili smo se promociji razvoja urbane kulture pod geslom „mi građani smo grad“.
Na štandu smo izložili publikacije i arheološke reprodukcije, rad naših članova, te prezentirali tečajeve i predavanja kao i ostale naše aktivnosti.