hren

Drevna Kina – tri stupa civilizacije 🗓 🗺

zakazano Najave online aktivnosti
ONLINE seminar (Zoom) Karta

Potraga za skladnim životom

online-seminar-drevna-kina-plakat

Taoizam, konfucijanizam i budizam tri su glavna filozofska i religiozna pravca drevne Kine koji su pojedinačno i međusobno utjecali na drevno, ali i moderno kinesko društvo. Razumijevanje jedinstvene interakcije između ova tri učenja pruža uvid u duboko i višeslojno kinesko poimanje svijeta te čovjekove uloge u njemu. Ta tri kulturna izričaja John M. Koller u knjizi Azijske filozofije sažima kao tri načina postizanja osobne transformacije i usavršavanja ljudskog bića:

  • taoistički način: slijedeći unutarnji put (Tao) Prirode.
  • konfucijanski način: usavršavanjem ljudske prirode i društvenih vrlina.
  • budistički način: kroz meditativan uvid u prirodu uma.

Prema kineskom tumačenju svijeta, cjelokupno postojanje sadržano je u beskrajnom oceanu kozmičke energije Chi, koja se izražava kroz dva temeljna modaliteta: aktivni Yang i pasivni Yin. Yin i Yang čine da se sve što postoji nalazi u neprestanom stanju promjene, a kako je istovremeno sve međusobno povezano kozmičkom energijom, sve utječe jedno na drugo, kao što kamen bačen u vodu stvara valove koji se šire i vraćaju mjestu na koje je kamen pao u vodu. Upoznati prirodu uzročno-posljedičnih veza i odnosa, ne samo fizičkih nego što je daleko važnije, onih psihičkih i duhovnih, i nastojati ih ispravno primijeniti da bi se ostvario skladan život, u drevnoj je Kini bilo temeljno nastojanje svakog učenog čovjeka.
U tom kontekstu ova tri učenja ne treba promatrati kao odvojene i zasebne puteve, premda su se povijesno ponekad međusobno suprotstavljali, jer je upravo njihov međuodnos pružio pojedincu i društvu više nego što je to mogao postići svaki od njih pojedinačno. Osim na duhovni razvoj, njihov zajednički dalekosežan utjecaj odrazio se pozitivno na znanost, umjetnost i društvenu strukturu mandarinske Kine.

Termini održavanja:

  • 15. 10. 2021. 19 – 21 sat (1. dio)
  • 22. 10. 2021. 19 – 21 sat (2. dio)

Program seminara:

  • Učenje o principima: Tao, Yin-Yang, Paqua
  • Šest klasičnih djela i njihova uloga
  • Uljudnost kao čin magičnog vladanja prirodom
  • Ciklusi i ritmovi u prirodi i čovjeku
  • Osnovna načela kineskih tradicionalnih učenja
  • Uloga vrlina kao ključnih snaga čovjeka
  • Vladanje sobom i svijest o središtu
  • Wu-hsin i wu-wei – umijeće srca i ispravno djelovanje

Ukupna cijena seminara je 70 kn. Po izvršenoj uplati, na Vašu e-mail adresu dobit ćete upute za spajanje.
Ukoliko ste zainteresirani, molimo Vas ispunite sljedeći obrazac.