hren

Predavanje “Alkemija – umijeće transformacije”

Održano 8. prosinca 2017.

P_Alkemija_Karlovac_201712_2

U Novoj Akropoli u Karlovcu, održano je predavanje “Alkemija – umijeće transformacije”.
Na predavanju se govorilo o povijesti alkemije, ključevima za razumijevanje njenog simboličkog jezika te njenoj važnosti za poznavanje ljudske psihe. Alkemija je, kao tradicionalno učenje, poticala ljudska nastojanja u upoznavanju prirode i čovjeka, povezivanju duha, duše i tijela.