hren

C.G. Jung – psihološki tipovi

C. G. Jung jedan je od velikana psihologije, znanosti koja se bavi ljudskom dušom.

Za Junga, duša zaista jest ono što čini središnju os ljudskog bića. Njegova teorija ličnosti temelji svoje učenje na dva stupa: kliničkom radu i na upoznavanja drevnih tradicija čovječanstva. On razotkriva slojevitost ljudskog bića i hijerarhijsku strukturu duše, te da se naši najautentičniji dijelovi, koje je potrebno razviti i izraziti, nalaze najdublje.

Jung je također utvrdio da se individue razlikuju po tipovima kojima pripadaju. Najpoznatija je njegova podjela na introverte i ekstroverte, koja opisuje našu temeljnu orijentaciju u životu i omogućava nam da pronađemo puteve mišljenja, osjećanja, intuitivnog poimanja i osjetilnosti koji su nama primjereni. Upoznajući samog sebe, što je smisao teorije tipova, možemo napredovati prema onom što je Jung definirao ciljem ljudskog života – ostvarenju integrirane, cjelovite i zrele ljudske ličnosti.

[add_eventon_list ux_val=”3″ number_of_months=”12″ hide_past=”yes” event_type_3=”394″ hide_empty_months=”yes” show_year=”yes” show_et_ft_img=”yes” ]