Cjeloživotno učenje

Cjeloživotno učenje naziv je za studijski program Nove Akropole koji obuhvaća najvažnije sustave mišljenja Istoka i Zapada te njihove savjete za praktičnu primjenu tih učenja, s ciljem razvoja osobnih kvaliteta svakog čovjeka.

Program se sastoji od više stupnjevano povezanih tematskih cjelina. Njegova koncepcija odgovara modelu klasičnog humanizma, što podrazumijeva usporedno proučavanje različitih aspekata ljudskog stvaralaštva: znanosti, umjetnosti, religija i filozofije. Program dopunjuju praktični tečajevi, sekcije i radionice.

Ovo učenje pruža potrebna znanja o kriterijima i načinima djelovanja u različitim aspektima života i ne zahtijeva prethodni stupanj stručnog obrazovanja. Ne težimo samo teorijskoj ili znanstvenoj razini naših tečajeva, već pružamo korisna usmjerenja za svakodnevni život.

Cjeloživotno učenje Nove Akropole započinje Tečajem praktične filozofije, nakon kojeg slijede predavanja iz ostalih tematskih cjelina.

Ostale tematske cjeline studijskog programa:

Psihologija

Sinteza znanja i iskustva tradicionalne psihologije u proučavanju ljudske psihe, njezinih problema i potencijala.

Mudrost Istoka i Zapada I, II

Tradicionalna učenja o temeljnim egzistencijalnim pitanjima: odnos čovjek – kozmos,  život i smrt, porijeklo i sudbina čovjeka…

Simbolizam u civilizacijama

Usporedno proučavanje i analiza mitova i simbola u religijama i civilizacijama.

Primijenjena filozofija i etika

Najvažniji pristupi u filozofiji morala Istoka i Zapada.

Sociopolitika

Filozofski pristup čovjeku kao društvenom biću, kojemu je prirodno određenje suživot u ljudskoj zajednici i djelovanje za opće dobro.

Retorika I, II

Umijeće govorništva i sposobnost komunikacije.

Povijest filozofije I, II, III, IV

Filozofski izrazi tijekom povijesti, analiza njihovog povijesnog konteksta i utjecaja.

Povijest religija

Usporedno proučavanje teoloških poruka u religijama koje su u svim vremenima uzdizale ljudsku svijest.

Antropogeneza

Proučavanje koncepcija o čovjeku i njegovoj evoluciji.

Kozmogeneza

Proučavanje koncepcija o postanku svemira i njegovu razvoju.

Astrologija

Proučavanje koncepcija o svemiru kao sustavu interakcije u skladu s ekološkim zakonima žive prirode.

Filozofija znanosti

Proučavanje filozofskih temelja znanosti i epistemologije koja je u osnovi svih znanstvenih metoda.

Metafizička estetika

Pristup putu prema ljepoti.