Mjesečna arhiva: listopad 2021

Živjeti kao stoik 🗓 🗺

Stoička filozofija stvari dijeli na one koje ovise o nama i na one koje o nama ne ovise. Razlikovati ih prava je mudrost, mudrost života, a filozofija put kojim se …

Više »

Drevna Kina – tri stupa civilizacije 🗓 🗺

Taoizam, konfucijanizam i budizam tri su glavna filozofska i religiozna pravca drevne Kine koji su pojedinačno i međusobno utjecali na drevno, ali i moderno kinesko društvo. Razumijevanje jedinstvene interakcije između ova tri učenja pruža uvid u duboko i višeslojno kinesko poimanje svijeta te čovjekove uloge u njemu.

Više »

Tečaj retorike – umijeće govorništva

Tečaj retorike

Jesenji period aktivnosti u podružnici Rijeka započeo je trodnevnim tečajem retorike kojeg su popratili mnogi mali ali važni uspjesi u ovladavanju retoričkim umijećem. Od 10. do 12. 9. 2021. polaznici …

Više »