Tajanstveni ciklusi ljudskog života

Najave aktivnosti Varaždin
Nova Akropola, Vladimira Nazora 1, Varaždin Map

Život čovjeka je dugačak put na kojem se izmijenjuju razdoblja djelovanja i mirovanja, zadaće i iskušenja te bezbrojne mogućnosti koje pruža svaka etapa kako bi se usavršavali i razvijali.

Drevni filozofi su govorili o sedam važnih sedmogodišnjih životnih ciklusa. Početak svakog ciklusa praćen je fiziološkim promjenama u organizmu, no mnogo je zanimljivije ono što se odvija na njegovom psihičkom i mentalnom planu i kako to utječe na čovjeka. Što će od toga iskoristiti i kakav će biti krajnji ishod tog puta, ovisi o njegovim vlastitim snagama i težnji da shvati zašto i u ime čega ga gradi.

Čovjekov život uređen je slično životu prirode i svemira. To je samo jedan ciklus postojanja unutar drugih, još većih ciklusa tajanstvenog procesa evolucije.